Om Primacura Media

Här arbetar vi med webbtidning, webbradio, fotografering, film, bilder och musik. Eftersom vi tror på delaktighet och medbestämmande finns det mycket att vara med och påverka. Kom och berätta hur du vill ha det! Vi arbetar i projektform, kortare och längre projekt med tydlig början och tydligt slut. Vi har anpassade internutbildningar. Alla ska kunna utvecklas och uppleva att självkänslan stärks av nya kunskapserövringar.

Handledarna på Primacura Media har i första hand sin yrkesprofession inom media, men de har också en bakgrund inom omsorg. Här finns designers, musiker och fotografer.

Kom och bidra med dina tankar och idéer!

Grundlagsskydd

www.primacuramedia.se är skyddad enligt yttrandefrihetsgrundlagen.