Allitteration

Mammuten marscherade muntert medan matchen makulerades motvilligt

Morsan morrade melodiskt medan moset massakrerade mjauaren

Varför vrickade Vera vaden? Vikten vobblade vackert

Gunnar grävde gropen gudagalet galant, galet groteskt

Kateterkatten kommunicerade katastrofen kaosartat

Bagar-Bengtsson bossar bistrons bageri bakom bakbänken

Publicerad 17 april 2023 i Texter