Primacura Radio 24 oktober 2016

Hösten är här med kraftiga steg. Yngve, Carl och Robin bearbetar den genom att rada upp exempel på vad dom brukar göra under hösten. Vi kallar det höst-kultur.
Du som lyssnare får även ta del av en tidig jul-spaning. Självklart kopplat till hösten. Redaktionen längtar bland annat efter julmat och en liten jul-truddilutt smyger sig med i dagens Kulturradio.

Tekin: Rikard Ferreira
Ljud-design: Rikard Ferreira

Medverkande:

Publicerad 24 oktober 2016 i Kultur | Radio