Sommartorsdagar 2013: Avslutningen

Bilder från avslutningen av sommartorsdagarna på Stora Torget i Borås den 8 augusti.
Foto: Rikard Ferreira.

Publicerad 16 augusti 2013 i Foto & Bild